สารบัญเพลงลูกกรุงเก่า พร้อมลิงค์ฟังเพลง

(1/3) > >>

tanay2507:
วัตถุประสงค์ที่ทำมา ก็เพื่อ

1. เวลาเพลงตกหน้ากระทู้ไปแล้ว มักจะไม่ค่อยมีใครตามไปฟัง ก็เลยทำสารบัญเพื่อความสะดวก
2. เพื่อไม่ให้เกิดการโพสท์ซ้ำเพลง ซึ่งการพิมพ์ชื่อเพลงไม่ถูก ก็ทำให้โปรแกรมค้นหา ไม่สามารถค้นหาได้
3. สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาคลิกเปิดสำรวจเพลงทีละหน้าๆ รวมเอาไว้ให้จบในหน้าเดียว
ข้อมูลเยอะมาก จะค่อยๆ ทะยอยทำนะครับ

โค๊ด:

[color=blue][size=12pt]..ชื่อเพลง - ศิลปิน.. >[/size][/color][url=ลิงค์เข้าหากระทู้ฟังเพลง][img width=25 height=27]http://saisampan.net/Smileys/hom/204.gif[/img][/url]

ก - ข - ค - ฆ - ง


กฎแห่งกรรม - ประภาศรี ศรีคำภา >
กบใต้กอบัว - ศรีสุดา รัชตะวรรณ >
กระดังงาลนไฟ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
กระแต - ธานินทร์ อินทรเทพ >
กระท่อมน้อยกลางพนา - ลัดดา ศรีวรนันท์ >
กระแสจิต - สุเทพ วงศ์กำแหง >
กระท่อมรจนา - พูนศรี เจริญพงษ์ (คู่) ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา >
กระเหรี่ยงลาวัณย์ - เอมอร วิเศษสุด >
กรุงเทพทรยศ - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
กรุงเทพฯ 200 ปี - วินัย พันธุรักษ์ VS เพียงพิศ เลิศวิไล >
กล่อม - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
กลับมาเถิดดวงใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
กลับมาเถิดที่รัก - สุเทพ วงศ์กำแหง >
กลับรังรัก - สุเทพ วงศ์กำแหง >
กลัวตา - รวงทอง ทองลั่นทม >
กลัวรัก - สวลี ผกาพันธ์ >
กลางสายชล - ธานินทร์ อินทรเทพ (คู่) ดาวใจ ไพจิตร >
กลิ่นการะเกด - ชรินทร์ นันทนาคร, พิศมัย วิไลศักดิ์ >
กลิ่นเกล้า - นริศ อารีย์ >
กลิ่นแก้มยังครางในฤทัย - นริศ อารีย์ >
กลิ่นปาหนัน - ธานินทร์ อินทรเทพ >
กลิ่นยี่โถแดง - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
กลิ่นรักดอกแก้ว - บุษยา รังษี >
กลิ่นรักโลมใจ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
กลิ่นราตรี - มัณฑนา โมรากุล >
กลิ่นร่ำ : เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง นเรศวรมหาราช เมื่อปี 2500 >
กวนอูผู้ซื่อสัตย์ - วิเชียร ภู่โชติ >
กังหันสวาท - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
กาซาลองบานแล้ว - จินตนา สุขสถิตย์ >
กิ่งแก้วแขวนฟ้า-บุญช่วย หิรัญสุนทร (คู่) อารีย์ มุสิกะพุกก์ >
กิ่งดอกฟ้า - สุเทพ วงศ์กำแหง >
กิ่งไทรไหวลม - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
กิเลสคน - ศรีสุดา รัชตะวรรณ >
กุ๋ยกุ๋ยน่าไม่อาย - ศุภชัย เนตรจันทร์  >
กุสุมายอดรัก - ชรินทร์ งามเมือง >
กุสุมาอธิษฐาน - เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ >
กุหลาบเขียว - สวลี ผกาพันธ์ >
กุหลาบรัก - ลินจง บุนนากรินทร์ >
กุหลาบเวียงพิงค์ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
กุหลาบเวียงพิงค์ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
กุหลาบเวียงเหนือ - ชรินทร์ นันทนาคร >
เก็บรัก - รวงทอง ทองลั่นทม >
เกล็ดแก้ว >
เกล็ดแก้ว - จินตนา สุขสถิตย์ >
เกลียดคนขี้หึง-สุจินดา หมอโอสถ >
เกลียดใจ - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
เกลียดแสงจันทร์-ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา >
เก่าไปใหม่มา - คณะสุนทราภรณ์ >
เกาะลอย - ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ >
เกิดมาอาภัพ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
เกียรติศักดิ์ทหารเสือ - บุญช่วย หิรัญสุนทร (คู่) พูลสวัสดิ์ ธีมากร >
เกี่ยวข้าวแปลง - ชาญ เย็นแข+สวลี >
แก้มสีชมภู - ธานินทร์ อินทรเทพ >
แก้วตากลอยใจ - ชรินทร์ นันทนาคร >
แก้วตานิทราเถิด - ชรินทร์ นันทนาคร >
แก้วตาอาลัย - ลัดดา ศรีวรนันท์ >
ใกล้ปีใหม่ - คณะสุนทราภรณ์ >
ใกล้ปีใหม่ - ชาวคณะสุนทราภรณ์ >
ไกลนุช-ชรินทร์ นันทนาคร >
ขงเบ้งตีขิม - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ขนมเชียงมา (เพลงกล่อมลูก) - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล >
ขยี้รัก - อุไรวรรณ ทรงงาม >
ขวัญใจ - นริศ อารีย์ >
ขวัญใจคนจน - ปรีชา บุญญเกียรติ >
ขวัญใจคนจน - สุชาติ ชวางกูร >
ขวัญใจโคราช - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ขวัญใจนักเรียน - สวลี ผกาพันธุ์ >
ขวัญใจพี่ - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
ขวัญเรียม - ส่งศรี ยอห์นสัน >
ขวากรักในม่านใจ - ชรินทร์ งามเมือง >
ของรักของหวง - นริส อารีย์ >
ขอถามสักหน่อย - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ขอโทษ - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
ขอเพียงแต่ฝัน - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ขอเพียงแต่เห็น- วินัย จุลละบุษปะ >
ขอสูมาเต๊อะ - ดาวใจ ไพจิตร>
ขอให้เหมือนเดิม - เอื้อ สุนทรสนาน >
ขาดคุณคงไม่ถึงตาย - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา >
ขาดเธอฉันคงไม่ขาดใจ- ธานินทร์ อินทรเทพ >
ข้ามขอบฟ้า - ชรินทร์ นันทนาคร >
ข้ามขอบฟ้า - เพียงพิศ ศิริวิไล >
ขายกอด - สวลี ผกาพันธ์ >
ขุ่นลำโขง - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
ขุ่นลำโขง - สุดา ชื่นบาน >
เขตฟ้าเขตฝัน - สุเทพ วงศ์กำแหง >
เขา - ดาวใจ ไพจิตร >
แขกครวญ - เลิศ ประสมทรัพย์ >
แขกปัตตานี - ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ >
คงคาชีวิต - ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวศ >
คนใกล้ตาย - สมชาติ ชนะโชติ >
คนไกลบ้าน - ชรัมภ์ เทพชัย >
คน-คนนี้ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
คนใจดำ - สมจิต ตัดจินดา >
คนใจหิน- จิตติมา เจือใจ >
คนใจหิน- ธานินทร์ อินทรเทพ / ยอดรัก สลักใจ >
คนใจเหงา - เพียงพิศ ศิริวิไล >
คนดีที่รัก - รุ้งตะวัน ณ น่าน >
คนรักหาย- อาณัติ พุทธมาศ / ธานินทร์ อินทรเทพ >
คนสองใจ - สวลี ผกาพันธ์ >
คนสองใจ - สุริยัน บุญยศ >
คนหนังสือพิมพ์ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
คนหน้าเดิม - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
คนเหลือเดน - ชรินทร์ งามเมือง >
คนึงถึง - เพียงพิศ ศิริวิไล >
ครวญ - มรว.ถนัดศรี, สุเทพ >
ครูชนบท - วินัย พันธุรักษ์ >
คลองวาฬ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
คลื่นละเมอฝั่ง - สุนทราภรณ์ (คู่) บุษยา รังษี >
ความกรุณา - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
ความซื่อสัตย์ - อุมาพร บัวผึ้ง >
ความฝันอันสูงสุด - สันติ ลุนเผ่ >
ความรักครั้งสุดท้าย - ศรีไศล สุชาตวุฒิ >
ความรักความหลัง - สุริยัน บุญยศ >
ความรักเจ้าขา - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
ความรักทางโทรศัพท์ - สามารถ บริบูรณ์เวช+บุษบา รังสรรค์ >
ความรักที่พัทยา - สุเทพ วงศ์กำแหง>
ความรักที่ริมหน้าต่าง - บำรุง อ.น้อมพันธ์ >
ความรักไม่เคยแพ้ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ความรักราคาถูก - ชงโค ชมพูมาศ >
ความรักเหมือนลมฝน - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ค่อนคืน - ชรินทร์ นันทนาคร >
คอย - นริศ อารีย์ >
คอยกอดยอดหญิง - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
คอยคู่ - มัณฑนา โมรากุล >
คอยเธอ - นงลักษณ์ โรจนพรรณ >
คอยเธอ - สุเทพคอรัส >
คะนึงรัก - สุเทพ วงศ์กำแหง >
คันหัวใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ค่าของหญิง - อุมาพร บัวพึ่ง  >
คารมรัก - สมยศ ทัศนพันธ์ คู่ สมจิต ตัดจินดา >
คำขวัญพระมาลัย - ชาญ เย็นแข >
คำมั่นสัญญา - ชรินทร์ นันทนาคร >
คำมั่นสัญญา - ปรีชา บุญญเกียรติ >
คำรำพัน - รวงทอง ทองลั่นทม >
ค่ำแล้ว - ลัดดา ศรีวรนันท์ >
ค่ำแล้วในฤดูหนาว - ล้วน ควันธรรม >
คำสารภาพ - วินัย จุลละบุษปะ >
คำสารภาพของชายโฉด - สุเทพ วงศ์กำแหง >
คิดถึง - จินตนา สุขสถิตย์ >
คิดถึงเธอทุกลมหายใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
คิดถึงพี่ - รุ้งตะวัน ณ น่าน >
คิดถึงพี่บ้าง - นริศ อารีย์ >
คิดถึง-เพลงแห่งความรักความหลังของ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล >
คิดไว้ในใจ-วินัย จุลละบุษปะ >
คิมหันต์ที่ฉันหนาว - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
คืนคำรัก - ธานินทร์ อินทรเทพ >
คืนจำพราก - ธานินทร์ อินทรเทพ>
คืนไร้จันทร์ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
คืนหนึ่งที่ฉันไม่ลืม - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
คืนแห่งความหลัง - คุณ ชาญ เย็นแข ทำนอง ชูศักดิ์ รัศมีโรจน์ >
คืนแห่งความหลัง - ชาญ เย็นแข >
คืนแห่งความหวาน - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
คุณจะงอนมากไปแล้ว - อดิเรก จันทร์เรือง >
คุณจะงอนมากไปแล้ว ต้นฉบับ + สุเทพคอรัส >
คุณรักหรือหลอก - ธานินทร์ อินทรเทพ >
คุณรักหรือหลอก - สุเทพ วงศ์กำแหง >
คู่ขวัญแก้วตา - สุเทพ วงศ์กำแหง (คู่) สวลี ผกาพันธุ์ >
คู่เสน่หา - เอื้อ สุนทรสนาน (คู่) จันทนา โอบายวาทย์ >
เคยผิดหวัง - นริศ อารีย์ >
แค่รอ - สุเทพ วงศ์กำแหง / ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา >
โคมทองแห่งชีวิต-ชรินทร์ นันทนาคร >
ใครฆ่าเธอลงคอ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ใครว่าแล้งในอก - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ฆ่าฉันเสียซิ + ฆ่าเธอไม่ลง - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส_สุเทพ วงศ์กำแหง >
ฆ่าเธอไม่ลง - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า - ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวช >
ง้อเพราะรัก + เฉือนเพราะรัก >
เงาบัว ขับร้อง โดย สุเทพ  - จินตนา >
เงาไม้ - สวลี ผกาพันธ์ >
เงิน - เลิศ ประสมทรัพย์ (คู่) ศรีสุดา รัชตะวรรณ >
เงิน - ศรีสุดา รัชตะวรรณ >
เงินมิใช่กำแพงขวางกั้น - สุเทพ วงค์กำแหง >tanay2507:
ต้องขอแยกตามตัวอักษร แยกเป็นรีไพล์ครับ เพราะระบบบอร์ดตั้งค่ามาให้โพสท์ได้ไม่เกิน 20,000 อักษร

จ - ฉ - ช - ซ - ฌ - ญ
จนจริงไม่จนรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา (คู่) พูนศรี เจริญพงษ์ >
จนจริงไม่จนรัก - สุเทพ (คู่) สืบเนื่อง กันภัย>
จริงหรือเปล่า - สุจินดา หมอโอสถ >
จะรักเสียอย่าง + แล้วแต่ความพอใจ >
จันทร์จูบฟ้า - วินัย จุลละบุษปะ, ชวลีย์ ช่วงวิทย์ >
จันทร์เจ้า - ชรินทร์ นันทนาคร >
จันทร์แจ่มฟ้า - นันทวัน เมฆใหญ่ >
จันทร์ลอย - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
จันทร์โลม - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
จันทร์สวาท - ชรินทร์ นันทนาคร >
จากขั้วดวงใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
จากดวงใจ - คุณชรินทร์ นันทนาคร >
จากน้อง - ชรินทร์ นันทนาคร,สุเทพ วงศ์กำแหง >
จ้าวหัวใจ - เพียงพิศ ศิริวิไล >
จำจากโดม - สุนทราภรณ์ >
จีรัง - ธานินทร์ อินทรเทพ >
จุดใต้ตำตอ - วิเชียร ภู่โชติ (คู่) นันทา ปีตะนีลผลิน >
จุฬาตรีคูณ - มัณฑนา โมรากุล >
แจกันรัก - ธานินทร์ อินทรเทพ >
แจกันรัก-ธานินทร์ อินทรเทพ >
โจโจ้ซัง-รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
โจโฉเสียทัพ - ชรัมภ์ เทพชัย >
ใจเธอดั่งสายน้ำ - ศรวณี โพธิเทศ >
ฉันคอยขวัญใจ - วินัย จุลละบุษปะ>
ฉันไม่ได้รักคุณที่เงิน - จิตราวดี จิตตเกษม >
ฉันรู้ - ทิว สุโขทัย >
ฉันอยู่ใกล้เธอ-วินัย จุลละบุษปะ >
ฉุยฉาย - เกศิณี วงศ์ภักดี >
ชมนางนอน - ชรินทร์ นันทนาคร >
ช้องนาง - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ชะรอยบุญ - วินัย จุลละบุษปะ (คู่) ชวลีย์ ช่วงวิทย์ >
ชัยชนะของผู้แพ้-ทิว สุโขทัย >
ชั่วคืนเดียว - วินัย จุลละบุษปะ >
ชั่วนิจนิรันดร - นริศ อารีย์ >
ชั่วฟ้าดินดับ - นริศ อารีย์>
ชั่วฟ้าดินสลาย - พูลศรี เจริญพงษ์ >
ชั่วฟ้าดินสลาย (ต้นฉบับ) - พูนศรี เจริญพงษ์ >
ช่างร้ายเหลือ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ชายชล - ประพนธ์ สุนทรจามร >
ชายเดียวในดวงใจ(ต้นฉบับ)-สมจิต ตัดจินดา >
ชายสัญจร - ชรินทร์ นันทนาคร >
ชาวทุ่ง - เลิศ ประสมทรัพย์ >
ชีวิตคนเศร้า - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
ชีวิตคนเศร้า - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
ชีวิตที่ถูกสาป - สวลี ผกาพันธ์ >
ชีวิตนี้ยังมีหวัง - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
ชีวิตละคร - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ชู้ลา - สวลี ผกาพันธุ์ >
เชียงรายรำลึก - ชรินทร์ นันทนาคร >
เชียงรายรำลึก - สุริยัน บุญยศ >
เชียงรายรำลึก - อุทัย วงศ์วาล >
เชียงใหม่-นริศ อารีย์ (ต้นฉบับเดิม)  >
ไชโยปีใหม่ - คณะสุนทราภรณ์ >
ไชโยปีใหม่ - คณะสุนทราภรณ์ >
เซาะกว่าง - ศักดิ์ อุดมพร >

tanay2507:
ฎ - ฏ - ฐ - ฑ - ฒ - ณ - ด - ต
ดรรชนีครวญ - รวงทอง ทองลั่นทม>
ดวงแข - ชาญ เย็นแข>
ดวงใจ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ดวงใจกับความรัก มัณฑนา โมรากุล >
ดวงใจของพี่ >
ดวงใจของพี่ (ต้นฉบับ) - ประพนธ์ สุนทรจามร >
ดวงชีวัน - ชรินทร์ นันทนาคร>
ดวงชีวัน - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
ดวงเดือน - วินัย จุลละบุษปะ (คู่) ชวลี ช่วงวิทย์ >
ดวงตาสวรรค์ - ชรินทร์ นันทนาคร >
ดอกฟ้า - บุญช่วย หิรัญสุนทร >
ดอกฟ้าผกาดิน - จินตนา สุขสถิตย์>
ดอกฟ้าผู้น่าสงสาร - หยาด นภาลัย >
ดอกฟ้าร่วง - วินัย จุลละบุษปะ (คู่) มัณฑนา โมรากุล >
ดอกฟ้ารามัญ - เกศินี วงศ์ภักดี >
ดอกฟ้าหลุดลอย - นริศ อารีย์>
ดอกไม้ - จินตนา สุขสถิตย์ >
ดอกไม้ - ทัศนัย ชอุ่มงาม >
ดอกไม้ใกล้มือ - มัณฑนา โมรากุล >
ดอกไม้บ้านนอก - ชาญ เย็นแข (คู่) เพ็ญแข กัลย์จารึก >
ดอกไม้ป่า - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
ดอกไม้เมืองกรุง - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ดอกรัก ดอกสร้อย - เขตขันธ์ พันธ์อำพล+จินตนา สุขสถิตย์>
ดอกอ้อ - สุเทพ วงศ์คำแหง >
ดอกเอื้อง - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ดอกเอื้อง - สุเทพ วงศ์กำแหง>
ดอกเอื้องดอย - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
ดอกเอื้องน้อยใจ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ดังดวงใจ - นริส อารีย์ >
ดั่งนกขมิ้น - ศักดิ์ อุดมพร >
ดาวทอง - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ดาวประดับใจ - พูนศรี เจริญพงษ์>
ดาวประดับฟ้า-เอื้อ สุนทรสนาน คู่ มัณฑนา โมรากุล>
ดำนา - สมบัติ เมทะนี (คู่) จีรภา ปัญจศีล >
ดิน น้ำ ลม ไฟ - สุเทพ วงศ์กำแหง (คู่) จินตนา สุขสถิตย์ >
ดุจนกขมิ้นแสวงรัง-สุเทพ วงศ์คำแหง >
เด็ดดอกรัก - ชรินทร์ นันทนาคร + เด็ดดอกดิน - จินตนา สุขสถิตย์ >
เดนชีวิต - ชรินทร์ นันทนาคร >
เดนรัก - มัณฑนา โมรากุล >
เดนหัวใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ>
เดี๋ยวเขาหยิกให้นะ + เดี๋ยวเขาจูบให้นะ - ดาวใจ * ธานินทร์ >
เดียวดาย - ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล >
เดือนดับ - สุเทพ วงศ์กำแหง ร้องคู่ ธานินทร์ อินทรเทพ >
เดือนต่ำดาวตก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา>
เดือนมืด - สุเทพ วงศ์กำแหง ร้องคู่ ธานินทร์ อินทรเทพ >
เดือนยี่เป็ง - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
เดือนยี่เป็ง - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี>
แด่....แม่ - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
แด่ความเขลา - เพียงพิศ ศิริวิไล >
แดงคิดถึง - พิมพ์ใจ พรหมมาลี >
แดงสุดที่รัก - สุริยัน บุญยศ >
แด่ทหารหาญในสมรภูมิ - จินตนา สุขสถิตย์ >
แด่ที่รักใคร่ - คณะสุนทราภรณ์ >
แดนดอกเอื้อง - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
แดนมธุรส - ลัดดา ศรีวรนันท์ >
โดมในดวงใจ - สุนทราภรณ์ >
ตลุงพระมะเหลเถไถ - เลิศ ประสมทรัพย์ >
ตลุงพัฒนา - พยงค์ มุกดา >
ตลุงสุขสงกรานต์ - คณะสุนทราภรณ์ >
ต้อนกระบือ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ต้อนรับครูสาว - ขับร้องหมู่ >
ตะลุงพรานบุญ ( พระสุธน-มโนราห์ ) เลิศ-ศรีสุดา >
ตะวันยอแสง - ลัดดา ศรีวรนันท์ >
ตัณหา - ลินจง บุนนากรินทร์ >
ตามนางกลางไพร - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ตามประสาจน - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ตามรอยพระยุคลบาท - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ตารางดวงใจ - ชาญ เย็นแข >
ตาแสนกลม - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
ตุ๊กตาพเนจร - ธานินทร์ อินทรเทพ >
เตือนใจ - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
แตกเนื้อสาว - เนตรทราย อลงกต >
แตกเนื้อหนุ่ม - ธานินทร์ อินทรเทพ>
ใต้เงาจันทร์ - นริศ อารีย์ >
ใต้เงาจันทร์ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ใต้เงาโศก - ธานินทร์ อินทรเทพ>

tanay2507:
ท - ธ - น
ทรัพย์ทรวง - ยรรยงค์ เสลานนท์ >
ทรากชีวิต - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ทฤษฎีรัก - สุเทพโชว์ >
ทองกวาว - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ทะเลบ้า - วินัย จุลละบุษปะ >
ทะเลพิศวาส - ชาญชัย บัวบังศร คู่ รวงทอง ทองลั่นทม >
ทั้งๆที่รัก - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ทางสายเปลี่ยว - ชาญ เย็นแข >
ทานตะวัน - นงลักษณ์ โรจนพรรณ >
ทาสความรัก - สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์+ขวัญระวี กาญจนา >
ทาสทรมาน - ชรินทร์ นันทนาคร >
ทาสน้ำเงิน - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ทาสรัก - นริศ อารีย์ >
ทาสรัก - นันทา ปิตะนิลผลิน >
ทาสรัก - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี>
ทาสรัก - สวลี ผกาพันธ์ >
ทาสรักเก่า - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ทาสวังหลัง - ชรินทร์ นันทนาคร (คู่) ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวช >
ทาสสวาท - สุเทพ วงศ์กำแหง>
ทำบุญด้วยอะไร-ธานินทร์ อินทรเทพ >
ทิวาราตรี - วิเชียร ภู่โชติ (คู่) สุดา ชื่นบาน >
ทุ่งมหาราช - ชรินทร์ นันทนาคร >
ทุเรียนดีดี - มัณฑนา โมรากุล >
ทูนหัวหลอกพี่ - ชาญ เย็นแข >
เท่านี้ก็ตรม - สุเทพ วงศ์กำแหง >
เที่ยงคืน - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
เที่ยวเชียงใหม่-สุเทพ วงศ์กำแหง (คู่) เพ็ญศรี พุ่มชูศรี>
ไทรโยคแห่งความหลัง- วงจันทร์ ไพโรจน์>
ธนูเนตร - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา >
ธรณีกรรแสง - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ธรณีสายเลือด - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ธรณีสายเลือด - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ธารสวรรค์ - รวงทอง ทองลั่นทม >
เธอ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
เธอไกลใจครวญ - ปรีชา บุญยเกียรติ>
เธอคือดวงใจ - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันแค้น - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
เธอลืมฉันไม่ลืม - ธานินทร์ อินทรเทพ >
โธ่ ลิ้นคน + โธ่ ลิ้นชาย - ธานินทร์ อินทรเทพ_ดาวใจ ไพจิตร >
นกกระจาบ - ประภาศรี ศรีคำภา >
นกเอี้ยงจ๋า - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา >
นกเอี้ยงจ๋า - ยอดรัก สลักใจ >
นวลละออ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
นวลแสงจันทร์ - อรัญญา นามวงศ์ (คู่) แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ >
นอนฝันไป - มัณฑนา โมรากุล >
นักมวยเอก-ครูพยงค์ มุกดา>
นั่งมองนาฬิกา - ไพจิตร อักษรณรงค์ >
นั่งมองฟองเบียร์ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
นางแก้ว   >
นางเดียวในดวงใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ >
นางในนิมิต - นริศ อารีย์>
นางบุญใจบาป-วินัย จุลละบุษปะ >
น้ำค้างบนแก้มสาว - ชรินทร์ นันทนาคร >
น้ำค้างบนปรางสาว - สุเทพ วงศ์กำแหง >
น้ำคำชาย - ลัดดา ศรีวรนันท์ >
น้ำคำน้ำค้าง - ไชยยศ อมาตยกุล >
น้ำใจน้ำค้าง - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ >
น้ำใจลูกเสือ - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส>
น้ำตกแม่กลาง - นิทัศน์ ละอองศรี >
น้ำตกแม่สา - มัณฑนา โมรากุล >
น้ำตกสาริกา - ชรินทร์ งามเมือง >
น้ำตาที่รัก - รังษิยา บรรณกร >
น้ำตาลใกล้มด-ปรีชา บุญยเกียรติ >
น้ำตาสาวบ้านนอก - ศรีสอางค์ ตรีเนตร >
น้ำทิพย์ - ชรินทร์ นันทนาคร >
น้ำยังพึ่งเรือ - สมยศ ทัศนพันธ์ >
น้ำหน้าอย่างนี้ - ปรีชา บุญยเกียรติ >
นินทาพาชื่น - ร้องหมู่ >
นิยามความรัก - ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล>
นิยามความรัก - ธานินทร์ อินทรเทพ >
เนตรนาง - ธานินทร์ อินทรเทพ>
เนตรเสน่ห์ - สวลี ผกาพันธุ์ >
เนื้อทองของพี่ - หยาด นภาลัย >
เนื้อทองบ้านทุ่ง - ชรินทร์+รวงทอง >
เนื้อนวล - ชรินทร์ นันทนาคร >
ในดวงใจนิรันดร์ - แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ >
ในดวงใจนิรันดร์ - สวลี ผกาพันธ์ >
ในฝัน - ชรินทร์ นันทนาคร >
ในฝัน - ชรินทร์ นันทนาคร >
ในฝัน - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
ในฤดูแห่งความรัก - ชรินทร์ นันทนาคร >
ในสวนรัก - จำรัส สุวคนธ์ >
ในอ้อมพฤกษเศร้า - คุณ วินัย  คู่ คุณ บุษยา >

tanay2507:
บ - ป - ผ - ฝ
บนลานลั่นทม - รวงทอง ทองลั่นทม >
บริจาครัก - ธานินทร์ อินทรเทพ>
บัวไกลตา - ชวลีย์ ช่วงวิทย์ >
บัวขาว - พูนศรี เจริญพงศ์ >
บัวขาว - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี >
บัวขาว - สุเทพ วงศ์กำแหง >
บัวตอง - วินัย พันธุรักษ์ >
บัวทองกลางบึง ขับร้อง นิทัศน์ - จินตนา >
บัวบาน - ชรินทร์ + นริส + สุเทพ + ธานินทร์ >
บัวสวรรค์ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
บางกระบือ - ชรินทร์ นันทนาคร >
บางกระบือ - ชรินทร์ นันทนาคร>
บางซื่อ - นริศ อารีย์ >
บางซื่อ - นริส อารีย์ >
บางน้ำเปรี้ยว - รังษิยา บรรณากร >
บางปะกง - นริส อารีย์ >
บางรัก - ชรินทร์ นันทนาคร>
บางหลวง - ชรินทร์ นันทนาคร>
บาดทะยักหัวใจ - บุษยา รังสี >
บ้านเก่า - ชรินทร์ นันทนาคร >
บ้านเกิดเมืองนอน -ไม่รู้ใครร้อง ของสุนทราภรณ์ >
บ้านนา - สวลี ผกาพันธุ์>
บ้านเมืองของเรา - ดาวใจ ไพจิตร >
บ่าวสาวรำวง - ชาวคณะสุนทราภรณ์ >
บาสะเนอ ฉันรักเธอ - จีรภา ปัญจศีล >
บุพเพสันนิวาส - ชาญ เย็นแข >
บุพเพสันนิวาส - ชาญ เย็นแข>
บุพเพสันนิวาส - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
บุพเพสันนิวาส (ต้นฉบับ) - ประพนธ์ สุนทรจามร >
บุเรงนองลั่นกลองยาว-พยงค์ มุกดา (คู่) สุโชติ บงกฎรัตน์>
บุษบาในฝัน - ชรินทร์ นันทนาคร>
บุหลันลันตู - สุเทพ วงศ์กำแหง >
เบียร์แก้วสุดท้าย - สุเทพ วงศ์กำแหง >
เบื่อโลก - ดาวใจ ไพจิตร>
ประตูหนีบมือ - ไพรจิตร อักษรณรงค์ >
ปรัชญาขี้เมา - มัณฑนา โมรากุล >
ปราถนาแห่งหัวใจ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ปองดอกฟ้า - ธานินทร์ อินทรเทพ  >
ปอปผีฟ้า - ประภาศรี ศรีคำภา >
ปั้นดินให้เป็นดาว - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ปางหลัง - มัณฑนา โมรากุล >
ปางหลัง - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ปาฏาจารา - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา >
ปาริชาต-เอื้อ สุนทรสนาน คู่ มัณฑนา โมรากุล >
ปิ่นทอง - สวลี ผกาพันธุ์ >
ปีศาจวสันต์ - บุษยา รังสี >
ปีใหม่ไม่คลายรัก - ชรินทร์ งามเมือง >
เป็ด - จินตนา สุขสถิตย์ >
เป็นสตรีต้องมีผัว-สวลี ผกาพันธ์ >
เปรียบเธอฟ้า - สวลี ผกาพันธ์,สุเทพ วงศ์กำแหง >
ผมถูกใส่ร้าย - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ผมน้อยใจ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ผมไปไม่พ้น - ธานินทร์ อินทรเทพ >
ผมหนีคนงอนไม่พ้น - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ผัวหนุ่มเมียแก่ - สุรพล สมบัติเจริญ (คู่) ศรีสอางค์ ตรีเนตร >
ผาวิ่งชู้ - วงจันทร์ ไพโรจน์ >
ผู้ชายมีรักกี่แบบ - สมศรี ม่วงศรเขียว >
ผู้ที่กลับมา - มนูญ เทพประทาน >
ผู้แพ้รัก - มัณฑนา โมรากุล >
เผลอใจ - สุเทพ วงศ์กำแหง >
แผ่นดินของเรา - จินตนา สุขสถิตย์ >
แผ่นดินของเรา - ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา >
แผ่นดินทอง - ธานินทร์ อินทรเทพ >
แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา - สุเทพ วงศ์กำแหง >
แผ่นดินสวรรค์ - จีรภา ปัญจศิลป์ (คู่) วิเชียร นีลิกานนท์ >
แผ่นดินสวรรค์-จีรภา ปัญจศิลป์ (คู่) วิเชียร นีลิกานนท์ >
ฝนตก - สุเทพ วงศ์กำแหง >
ฝนสั่งฟ้า - สุพัตรา คฤหเดช >
ฝนเอยทำไมจึงตก - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส >
ฝันดีนะที่รัก - จิตติมา เจือใจ >
ฝันถึงเวียงพิงค์ - ทิว สุโขทัย >
ฝากเพลงถึงเธอ - ธานินทร์ อินทรเทพ>
ฝากรัก - บุษยา รังสี>
ฝากรัก - เพ็ญศรี พ่มชูศรี >
ฝากไว้กับลมหนาว - นริศ อารีย์>
เฝ้าไข้ใกล้เตียง - ธานินทร์ อินทรเทพ >

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป


Saisampan.net
สายสัมพันธ์ - เพลงลูกทุ่งเก่า (เก่ากว่าที่ท่านคิด)