จังหวะหน้าทับของเพลงไทยเดิม

<< < (2/2)

woraphon:
 :TCL_001:

สำหรับหน้าทับของเพลงชั้นเดียว ถ้าเป็นเพลงประโยคสั้นซึ่งใช้หน้าทับสองไม้มีดังนี้ “- โจ๊ะจ๊ะ -ติง-ทั่ม(ติง)” ส่วนเพลงสามชั้นมีหน้าทับดังนี้ “--ทั่มติง -โจ๊ะ-จ๊ะ -โจ๊ะ-จ๊ะ -โจ๊ะ-จ๊ะ -ติง-ติง -ทั่งติงทั่ง -ติง-ติง –ทั่งติงทั่ง”

เพลงประโยคยาวซึ่งใช้หน้าทับปรบไก่ อัตราชั้นเดียวมีหน้าทับ “--ติงทั่ง -ติง-- ติงทั่ง-ติง –ทั่งติงทั่ง” อัตราสามชั้นใช้หน้าทับ “--ทั่งติง -โจ๊ะ-จ๊ะ -โจ๊ะ-จ๊ะ -โจ๊ะ-จ๊ะ ---- -โจ๊ะ-จ๊ะ -โจ๊ะ-จ๊ะ -โจ๊ะ-จ๊ะ -ติง-ติง -ทั่งติงทั่ง ติงทั่ง-ติง -โจ๊ะ-จ๊ะ -ติง-ทั่ง -ติง-ติง -ทั่ง-ติง -ติง-ทั่ง

 :TCL_004:

woraphon:
 :TCL_001:

เพลงไทยเดิมนิยมบอกความยาวของเพลงด้วยการนับจังหวะหน้าทับ เช่น เพลงทยอยญวน ๒ ชั้น ซึ่งใช้จังหวะหน้าทับสองไม้ เป็นเพลงท่อนเดียวมี ๑๐ จังหวะ (คือ ๑๐ จังหวะหน้าทับสองไทยในอัตราสองชั้นนั่นเอง) ส่วนเพลงสร้อยเพลง ๒ ชั้น ซึ่งใช้หน้าทับปรบไก่ เป็นเพลงท่อนเดียว ๔ จังหวะ (หมายถึง ๔ จังหวะหน้าทับปรบไก่อัตราสองชั้น)

 :TCL_004:

woraphon:
 :TCL_001:

นอกจากหน้าทับสองไม้ หน้าทับลาว หน้าทับปรบไก่ แล้ว ยังมีหน้าทับอีกมากแบบ เช่น หน้าทับสดายง หน้าทับเขมร หน้าทับมอญ หน้าทับจีน หน้าทับญวน หน้าทับพม่า หน้าทับเจ้าเซ็น หน้าทับฝรั่ง เพื่อใช้บรรเลงเพลงออกภาษาต่าง ๆ ให้ได้รสชาติบรรยากาศของชาติภาษานั้น ๆ

สำหรับเพลงทยอยญวน ชื่อบ่งชี้สำเนียงญวน แต่ที่จริงเป็นเพลงสำเนียงไทยแท้ จึงใช้หน้าทับสองไม้ ไม่ใช้หน้าทับญวน

 :TCL_004:

woraphon:
 :TCL_001:

โดยสรุปแล้ว จังหวะหน้าทับของเพลงไทยเดิมมีหลากหลายเหมือน ๆ กับที่ดนตรีสากลมีจังหวะช่ะช่ะช่ะ กัวลาช่า โบเลโร่ นั่นแหละครับ

ท่านทั้งหลายอ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ถ้ายังไม่เคยได้รับทราบมาก่อน พอจะทำความเข้าใจได้บ้างไหมครับ

สำหรับท่านที่เป็นผู้รู้กรุณาช่วยตกเติมด้วยจะขอบคุณมากครับ

เรามาช่วยกันทำความเข้าใจเพลงไทยเดิมอันเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของไทยให้กระจ่างแจ้ง เพื่อเพลงไทยเดิมจะได้อยู่คู่คนไทยไปนาน ๆ ครับ

ขอบคุณครับ

 :TCL_004: :TCL_004: :TCL_004:

ป๋องศักดิ์:
ขอรับฟังตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจหน่อยครับ  เวลาไปร้องเพลงที่มีดนตรีสด  เคยได้ยินนักดนตรี(ไวโอลินกับเปียโน)นัดแนะกันเหมือนกันในเพลงประเภทสังคีตว่าจังหวะหน้าทับสองไม้  ต่อไปจะได้เข้าใจมากขึ้นคุยกับนักดนตรีได้บ้างครับ  ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว


Saisampan.net
สายสัมพันธ์ - เพลงลูกทุ่งเก่า (เก่ากว่าที่ท่านคิด)