Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/saisampa/domains/saisampan.net/public_html/Sources/Load.php(274) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/saisampa/domains/saisampan.net/public_html/Sources/Load.php(274) : runtime-created function on line 3
เพลงไทยเดิมในดวงใจ # ๒ แขกปัตตานี

เพลงไทยเดิมในดวงใจ # ๒ แขกปัตตานี

(1/3) > >>

woraphon:
 
 :TCL_001:

เพลงแขกปัตตานี

คำว่า "แขก" ในคำไทยเป็นคำรวมๆ ใช้เรียกคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู ซิกข์ หรืออิสลาม ก็ได้ แต่เมื่อระบุแขกปัตตานี จึงมีความหมายเจาะจงหมายถึงแขกมลายูหรือแขกชวาที่มีศิลปะด้านดนตรีนาฏศิลป์ อันเป็นรากฐานของศิลปะการแสดงของไทยหลายชนิด เช่น ลิเก ลำตัด หนังตะลุง

เพลงแขกปัตตานีเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น ท่อนเดียว ทำนองเก่า ใช้บรรเลงประกอบการแสดงละคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงนำมาบรรจุในละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง "อิเหนา" ตอนไหว้พระ ภิญโญ วัฒนายากร นักดนตรีอาวุโสของจังหวัดสงขลา ได้นำทำนองสองชั้นของเก่ามาแต่งขยายและแต่งตัด พร้อมทั้งแต่งเที่ยวกลับครบเป็นเพลงเถา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๒ โดยมีวัตถุประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์แก่จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของผู้แต่ง เรียกว่าเพลง "ห่วงอาลัย เถา"

เพลงแขกปัตตานีจึงมีชื่อเรียกหลายชื่อ นอกจากแขกปัตตานีแล้ว ยังเรียกว่าเพลง "อิเหนา" ซึ่งเป็นเพลงจากบทละครเรื่องอิเหนา ตอนไหว้พระ เพราะเนื้อร้องขึ้นต้นว่า "อิเหนาหรือจะมาตามด้วยความรัก ข้อนี้ไม่ประจักษ์ยังสงสัย" เรียกว่าเพลง "ห่วงอาลัย" ตามชื่อเพลงเถา และยังมีคนเรียกว่า "ห่วงหาอาลัย" หรือ "อิเหนาครวญ" ก็เคยได้ยินแต่ชื่อ "แขกปัตตานี" หรือ "ห่วงอาลัย" เป็นที่รู้จักมากที่สุด

 :TCL_004:

woraphon:
 :TCL_001:

เนื้อร้องเพลงแขกปัตตานี ๒ ชั้น ดั้งเดิมจากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒

"อิเหนาหรือมาตามด้วยความรัก ข้อนี้ไม่ประจักษ์ยังสงสัย
ซึ่งมาจากหมันหยาเวียงชัย เพราะดาหามีภัยจึงไคลคลา
หวังจะช่วยรณรงค์สงคราม มิใช่มาด้วยความเสน่หา
นี่แวะมาไหว้พระปฏิมา แล้วจะไปหมันหยาธานี"

ฟังครูท้วม ประสิทธิกุล (พ.ศ.๒๔๓๙-๒๕๓๔ ศิลปินแห่งชาติ) ร้องเพลงแขกปัตตานี ๒ ชั้น  http://www.youtube.com/watch?v=KcLpB8HBKpQ

 :TCL_004:

woraphon:
 :TCL_001:

เนื้อร้องที่ ๒ มาจากบทพระราชนิพนธ์ "แลจันทร์" ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระนิพนธ์เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชทานให้อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ขับร้องทำนองในทำนอง "แขกปัตตานี"

“ครั้นสิ้นแสงสุริยันจันทร์กระจ่าง แสนอ้างว้างจิตใจเฝ้าใฝ่หา
น้ำค้างพรมลมพัดกระพือมา เหมือนน้ำตาที่ไหลลงในทรวง
โอ้อกข้ายามนี้ฤดีเศร้า นวลน้องเจ้าผ่องผุดเรียมสุดหวง
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเด่นเต็มดวง กระต่ายห่วงชะแง้แลดูเดือน”

ฟังเพลงแขกปัตตานี อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน (พ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๕๔ ศิลปินแห่งชาติ) http://www.youtube.com/watch?v=oSrVbt8X2Co

อาจารย์สุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ http://www.youtube.com/watch?v=zrGce-J3UQ8

 :TCL_004:

woraphon:
 :TCL_001:

ยังมีอีกเนื้อร้องหนึ่งซึ่งมาจากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เพื่อไปช่วยท้าวดาหาต่อสู้กับท้าวกะหมังกุหนิง ทำให้นางจินตะหราตัดพ้อต่อว่าด้วยเกรงว่าอิเหนาจากไปแล้วจะทอดทิ้งนาง

“โอ้ว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ไหนเลยจะไหลคืนมา
สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนตัวข้า
ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จึงมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์”

ฟังอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ (พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๕๓) ศิษย์ของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ขับร้องเพลงแขกปัตตานี http://www.youtube.com/watch?v=5zM8V3piRkg http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=7513

 :TCL_004:

woraphon:
 :TCL_001:

ฟังเพลงแขกปัตตานี ดนตรีบรรเลงล้วน ขลุ่ย-ขิม ไพเราะมาก http://www.4shared.com/mp3/uQaF9WSn/05_-_.htm

 :TCL_004:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป


Saisampan.net
สายสัมพันธ์ - เพลงลูกทุ่งเก่า (เก่ากว่าที่ท่านคิด)